Stretnutie projektových partnerov na trnavskej župe

Publikované: 08.07.2019 | Naposledy aktualizované 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20


Úrad Trnavského samosprávneho kraja privítal 11. júla 2019 na rokovaní cezhraničnej pracovnej skupiny zástupcov partnerov projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí". Prerokované témy súviseli s aktuálnym stavom projektu, s jeho časovým a finančným harmonogramom, výmenou skúseností, študijnými cestami a najmä aktivitami naplánovanými na nadchádzajúce obdobie. Najvýraznejší priestor zabrala diskusia k stratégii rozvoja Cyrilo-metodskej cesty a s tým súvisiaca tvorba regionálnych akčných plánov. Odsúhlasené riešenia, ďalšie kroky pri plnení projektových aktivít a zabezpečenie udržateľného rozvoja cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva budú napĺňané prostredníctvom pokračujúcej spolupráce projektových partnerov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram