Úvodné rokovanie pri okrúhlom stole v Trnave

Publikované: 13.06.2019/ Aktualizované: 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20

Trnavský samosprávny kraj, ako Hlavný cezhraničný partner projektu, zorganizoval dňa 29.11.2018 v budove úradu úvodné rokovanie pri okrúhlom stole. Cieľom bolo oboznámiť zástupcov obcí, Klubu slovenských turistov, Slovenského cykloklubu a Krajského pamiatkového úradu Trnava s aktivitami projektu, aktuálnym stavom analýzy územia, spracovanými príkladmi dobrej praxe a najmä zámermi ďalšieho rozvoja Cyrilo-metodskej cesty. Rozsiahla a prínosná diskusia sa podľa očakávania venovala najmä návrhu trasovania Cyrilo-metodskej cesty, hraničným prepojeniam a historicky významným lokalitám. Nasledujúce rokovanie Regionálnej pracovnej skupiny Trnavského samosprávneho kraja so zástupcami subjektov, ktorí úvodné rokovanie zhodnotili ako prínosné a podnetné, sa uskutoční v polovici roka 2019.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW