Aktualizácia č. 10 k výzve na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy

Publikované: 25.05.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu č. 10 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku č. IROP-PO4-SC431-2017-16.

Aktualizáciou dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia (UMR Trnavského kraja a UMR Prešovského kraja) o 1 135 452 Eur.

Viac informácií nájdete na stránke:https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-10-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-prostrednictvom-budovania-prvkov-zelenej-infrastruktury-a-adaptaciou-urbanizovane/1124-67-1124-15502/?fbclid=IwAR1VuljKsV_vUiKf7ZI5PdE-7mH8GSqBfbjkT3RKpCJy3efZAAlTolJDurk
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW