Vyhlásenie výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Publikované: 06.10.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77.

Výzva je zameraná na:
 

  • modernizáciu existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov,
  • podporu informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy,
  • zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy,
  • obnovu a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,
  • rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry,
  • rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy,
  • rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy,
  • rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)27 a inštaláciu systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,
  • zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.
Zároveň je oprávnenou aktivitou nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.
 

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-kod-vyzvy-irop-po7-sc71-2021-77/1124-67-1124-17181/?fbclid=IwAR07uEarhJfHhhNulyJrQyyE-1Zug08dMADq9UMDqfmuc5sglB-WNSVUV8o

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW