Vyhlásenie výzvy zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Publikované: 14.09.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

V rámci danej výzvy je možné modernizovať materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach a internátoch a s tým súvisiace stavebné úpravy, ako aj realizovať prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov a areálov týchto zariadení vrátane ​​​zvýšenia energetickej hospodárnosti budov.
 

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2021-68-a-samotnu-prilohu-pod-nazvom-vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-kodom/1124-67-1124-17131/?fbclid=IwAR1oXJ-yNT_tjL5zJaLrOoFRkhiBUVwbL6Pdew8Alq1_IOWUJduBKS_EcBk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW