Vyhlásenie výzvy „Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie“

Publikované: 28.01.2022/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie: OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04.

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry môžu v rámci predmetnej výzvy získať finančné prostriedky na:

  • stavebné investície do výstavby nových spracovateľských kapacít alebo do rozšírenia, rekonštrukcie, a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít spojené so zavedením nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v objekte spracovateľskej jednotky
  • investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov a zariadení, techniky a technológií potrebných pre zavedenie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie alebo na inováciu výrobného programu
  • investície súvisiace obstaraním dopravných prostriedkov (vozidiel) využívaných v spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mpsr.sk/vyzva-oprh-pmas-5-2-1-a3-2022-04/1226-43-1226-17470/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW