Vyhlásenie výzvy zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

Publikované: 21.09.2021/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na monitorovanie a hodnotenie vôd s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC123-2021-71.

V rámci uvedenej výzvy bude podpora zameraná na:
 

  • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd alebo
  • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd
V rámci jednej žiadosti nie je možné realizovať obe aktivity súčasne.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/71-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-monitorovanie-a-hodnotenie-vod/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW