Vyhlásenie výzvy „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“

Publikované: 04.02.2022/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť: IROP-PO2-SC213-2022-91.

V rámci výzvy je možné relizovať:

  • vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
  • výstavbu nových budov,
  • modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov,
  • prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
  • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
  • dodávku zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  • budovanie a modernizáciu IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
  • budovanie bezbariérových prístupov,
  • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/vyzvy/irop-po2-sc213-2022-91/index.html

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW