Budovanie partnerstiev mikroregiónov

Publikované: 08.07.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

„Budovanie partnerstiev mikroregiónov“ bola nosná téma workshopu, na ktorom sa v Hoteli Holiday Inn v Trnave stretli 10. apríla 2019 starostovia obcí, viceprimátor mesta, prednosta MsÚ a ďalší zástupcovia samospráv a mikroregiónov zo slovenskej a rakúskej strany. Cieľom stretnutia bolo na základe vzájomného predstavenia štruktúry a systému fungovania mikroregiónov na slovenskej a rakúskej strane, prezentovania činností a realizovaných aktivít, ako aj možnosti vzájomného spoznania sa, umožniť nadviazanie kontaktov cieľovej skupiny za účelom rozvíjania spoločných tematických oblastí, výmeny poznatkov a skúseností.


V dopoludňajšom bloku prezentácií predstavila pôsobenie mikroregiónov v Dolnom Rakúsku pani Doris Fried, vedúca kancelárie NÖ.Regional.GmbH vo Weinviertli, Región Marchfeld prezentovala pani Rafaela Waxmann a Región Römerland-Carnuntum pán Alexander Kuhness. Za slovenskú stranu štruktúru mikroregiónov Trnavského samosprávneho kraja a Mikroregión nad Holeškou predstavil pán Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu. Dlhoročnú aktívnu prácu OZ a zároveň MAS Podhoran prezentovala pani Kvetoslava Jablonická. Za Mikroregión 11 Plus a MAS 11 Plus vystúpila pani Marianna Velčická.


Popoludňajšia časť bola venovaná možnostiam čerpania finančných prostriedkov na aktivity vyvíjané v rámci Malých iniciatív. V príjemnej atmosfére si formou moderovanej diskusie k prednesenej problematike workshopu prítomní vymenili skúsenosti a navrhli tému exkurzie do Rakúska - odpadové hospodárstvo.
Podujatie sa uskutočnilo ako aktivita projektu ConnReg SK-AT.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend