Záverečná konferencia projektu

Publikované: 13.01.2020 | Naposledy aktualizované 18.02.2022

Zámok Schloss Eckartsau v Rakúsku bol miestom konania slávnostnej záverečnej konferencie projektu ConnReg SK-AT. Moderovaná konferencia sa uskutočnila dňa 5.11.2019 za účasti pozvaných hostí a aktérov zapojených do aktivít projektu, bola prezentáciou a bilancovaním 3 - ročnej práce a jej výsledkov. Počas implementácie projektu partneri zorganizovali množstvo odborných seminárov, workshopov, sprevádzaných odborne tematicky zameraných exkurzií, iniciačných stretnutí, do ktorých boli zapojené regionálne a miestne orgány. Samostatný pracovný balík bol venovaný rozvoju cezhraničných kooperácií v sociálnej oblasti.

So svojimi príspevkami vystúpili zástupca Úradu Dolnorakúskej vlády a ďalší pozvaní hostia, ktorí ocenili prínos projektu pre rozvoj slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce. Prezentovaný bol aj projekt Clean mobility a malá slovensko-rakúska cezhraničná iniciatíva Maľovanie bez hraníc.

Program bol spestrený hudobným vystúpením Marchfeldphilharmonie.

Prezentácia zo záverečnej konferencie projektu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram