Okrúhly stôl na tému „voľnočasové aktivity detí a mládeže"

Publikované: 13.01.2020/ Aktualizované: 18.02.2022

Vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj najmenších a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže sú dôležitou témou, ktorej je venovaná pozornosť aj v cezhraničnom kontexte. Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Trnava zorganizoval na danú tému na pôde mestského úradu dňa 12.12.2019 diskusiu za okrúhlym stolom a inicioval cezhraničnú výmenu skúseností spojenú s nadviazaním kontaktov s rakúskymi partnermi zo Spolkovej krajiny Burgenland a prizvanými organizáciami zaoberajúcimi sa prácou s deťmi a mládežou. Účastníkom boli sprostredkované zaujímavé informácie z druhej strany slovensko – rakúskej hranice.
Zo strany mesta Trnava bol predstavený úspešný projekt miniTrnava - mesto detí ako príklad dobrej praxe, ktorý sa už tretí rok teší veľkej popularite medzi najmenšími obyvateľmi mesta, ktorí sa hravou formou učia spravovať veci verejné a zodpovedne riadiť a viesť život vo svojom meste. Prácu s mládežou v Trnave vyvíja aj neziskový sektor, pôsobí tu Mestská rada mládeže v Trnave, pričom v rámci mesta pracuje viacero organizácií detí a mládeže. Medzi najväčšie organizované podujatia patria „Dobrovoľníci deťom“ – zamerané na prezentáciu dobrovoľníckej práce s deťmi, FestHry Trnava - festival spoločenských hier so sprievodným programom na námestí, Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, alebo Festival mladých rodín – dvojdňové podujatie pre rodičov a deti, zamerané na vzdelávanie rodičov a aktivity pre deti.
V Rakúsku má dlhoročnú tradíciu organizácia Kinderfreunde, ktorá pôsobí na území Rakúska od roku 1908 a jej poslaním je vytvoriť v spoločnosti priaznivejšie podmienky pre deti a ich všestranný rozvoj. V Spolkovej krajine Burgenlande pôsobí 40 miestnych skupín, ktoré vypracovávajú ponuku pre každú vekovú kategóriu. Zo širokej škály aktivít možno spomenúť napríklad činnosť stredísk pre rodiny a deti, starostlivosť o deti počas prázdnin, mobilné animácie, herný autobus na detské oslavy, svadby a pod., špecifické podujatia v období fašiangov a iných sviatkov, turistický tábor, letný tábor, týždeň maľovania a tvorivých činností, veľtrh rodín, burzy, workshopy venované rodičom a deťom, práca detských skupín na dobrovoľníckej báze. V spolupráci s referátom pre rodinu a ombudsmanom pre deti poskytujú v Burgenlande deťom odbornú pomoc pri zvládaní stresu a smútku. V rámci cezhraničného porovnávania ponúk a programov na trávenie voľného času bola zaujímavá ponuka kvázi denného tábora v mieste bydliska pre deti počas prázdninového obdobia. Táto služba je obľúbená aj na vidieku v rámci menších obcí a mestečiek.
Za okrúhlym stolom sa v Trnave prezentovali aj mladí ľudia združení v občianskom združení Parlament mladých mesta Vrbové, predstavili svoje združenie, ktoré pracuje od roku 2008 a aktivity zameriava na vyplnenie voľného času pre deti a mládež na území mesta Vrbové,
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových aktivít ako sú letné a pobytové denné tábory a pod. Obľúbené sú aktivity Rozprávkový Čerenec, Vypusťme si šťastie, Tvorivé dielničky alebo Čajík o piatej. Parlament mladých spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami, organizuje neformálne vzdelávanie a výlety pre deti a bohatá účasť a rastúci záujem zo strany detí a rodičov svedčí o tom, že to, čo robia, robia dobre. A hlavne radi!
Pre organizácie venujúce sa práci s mládežou je dôležité vytváranie sietí s odborníkmi a nadväzovanie kontaktov s obdobnými organizáciami. Okrúhly stôl poskytol priestor pre vzájomnú výmenu a porovnanie foriem a metód práce s deťmi a mládežou na úrovni miest a obcí v Trnavskom samosprávnom kraji a Spolkovej krajine Burgenland a bol impulzom pre možné vzájomné výmeny a kooperácie v budúcnosti.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW