Odborná exkurzia „Cezhraničná spolupráca v regióne Hermagor-Tarvis“

Publikované: 05.11.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Partneri projektu ConnReg SK-AT – NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement Burgenland GmbH a Trnavský samosprávny kraj spoločne zorganizovali pre cieľovú skupinu pracovného balíka, zameraného na  spolupráca miest a obcí na komunálnej a lokálnej úrovni v dňoch 5.- 6.11.2018 odbornú exkurziu s cieľom oboznámiť sa s realizáciou projektov v rakúsko – talianskom prihraničí.
35 účastníkov z radov slovenských a rakúskych starostov obcí, zástupcov miest, manažérov projektov a ďalších zainteresovaných, sa autobusom vydalo po stopách best practice projektov a získavania nových informácií naprieč Rakúskom až na talianske územie do Tarvisia. 


V prvý deň sa účastníci zájazdu oboznámili s projektom Európskej územnej spolupráce „CoNSENSo" z Alpine Space Programmu, ktorý bol pilotným projektom Korutánska. Hlavnou myšlienkou bolo v rámci projektu vyškoliť diplomovaný zdravotnícky a ošetrovateľský personál na rodinný zdravotnícko-ošetrovateľský personál  na terciárnej úrovni pre starších ľudí. Zameriava sa predovšetkým na prevenciu a poradenstvo, zvlášť vo vidieckych oblastiach. Na radnici v meste Hermagor boli účastníkom exkurzie predstavené cezhraničné aktivity mesta. Projekt „Wasspronass" – zásobovanie vodou/odstránenie odpadovej vody Hermagor-Pontebba v rámci programu Interreg AT-IT je zameraný na štruktúrne riešenia v rámci vodného hospodárstva v oblasti Nassfeld/Pramollo. Má zjednodušiť prístup k vodným zdrojom a zlepšiť celkový manažment zdrojov na rakúskej a talianskej strane. Prostredníctvom ďalšieho projektu „V ríši jazernej čarodejnice" vybudovali veľké detské ihrisko, ktorého cieľom je hravou formou  oboznámiť deti s prírodou.


Druhý deň boli predstavené princípy CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou) v regióne HEurOpen  a spoločná rozvojová stratégia, ktorej  hlavným cieľom je zlepšenie dynamiky, ako aj sociálneho a hospodárskeho rozvoja oblasti prostredníctvom hľadania inovatívnych a trvalo udržateľných riešení a realizácie integrovaných opatrení.Ďalším navštíveným miestom bol GeoPark, resp. jeho Návštevnícke centrum, kde sa nachádzajú centrálne informačné, poradenské, prednáškové a prezentačné priestory ako aj geologické výstavy, animácie, vybrané fosílie a horniny.
V Informačnej kanceláriii v meste Tarvisio bol prítomným predstavený cezhraničný región spolupracujúci s rakúskym prihraničím a možnosti, ktoré ponúka v rámci prírodného a kultúrneho dedičstve na turistiku, oddych, poznávanie regiónu a voľnočasové aktivity.


Posledným bol projekt Cyklotrasy s talianskym označením „Ciclovia Alpe Adria", 400 km dlhá diaľková cyklotrasa, ktorá vedie od Salzburgu až do prímorského mesta Grado." Trasa vedie cez rakúske Alpy až k talianskemu jadranskému pobrežiu cez množstvo mostov, historických tunelov a pozdĺž starých železničných trás. Počas cesty poskytujú možnosť oddychu bývalé železničné strážne domčeky, ktoré boli prebudované na reštaurácie.


Prínosom pre slovenských zástupcov samospráv a ostatných účastníkov exkurzie bola možnosť získania a výmeny skúseností so zástupcami zväzov a lokálnymi a regionálnymi aktérmi, oboznámenia sa s cezhraničnou spoluprácou v rakúsko – talianskom prihraničí, ako aj inšpirácia podnetnými námetmi na podobné projekty a využitie skúseností z realizovaných cezhraničných aktivít. Výsledky exkurzie môžu byť využité na ďalšie prehĺbenie kooperácie v rakúsko – slovenskej prihraničnej oblasti.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW