Kanoe a kajak infraštruktúra pozdĺž rieky Moravy

Publikované: 06.02.2020/ Aktualizované: 18.02.2022

         NÖ.Regional.GmbH s podporou partnerov projektu ConnReg SK-AT zorganizoval v Angern an der March moderovaný workshop, tematicky zameraný na možnosti športového využitia rieky Moravy. Cieľom workshopu bolo zistiť, či je reálny cezhraničný záujem o spoločné riešenie problematiky vodáckej turistiky na rieke Morave. 


         Prezentujúci vo svojich príspevkoch poskytli prehľad o súčasnom stave, infraštruktúre a aktivitách vyvíjaných v oblasti vodného turizmu. Prevádzkovateľ prenájmu kanoí p. Frei informoval prítomných o skúsenostiach s klientami v súlade so zásadami ochrany prírody. Želaním je vybudovať kvalitnejšie prístaviská na oboch brehoch rieky Moravy a s tým súvisiacou infraštruktúrou, ako sú sanitárne zariadenia, zabezpečenie likvidácie odpadu, vytvorenie oddychových zón, možností pre kempovanie a pod. 


         Rieka Morava ako jedna z posledných zachovaných lužných oblastí na území strednej Európy je oceňovaná pre pôvodný charakter okolitej krajiny a preto je potrebné pri plánovaní zásahov zohľadniť jej osobitosti. Starostovia podporili daný zámer a vyjadrili záujem o spoluúčasť pri vytváraní prístavísk a ich vybavení. Zástupcovia hasičov poukázali na bezpečnosť ako jeden z aspektov, ktorým by v budúcom možnom projekte bolo potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Pre prípadnú lokalizáciu núdzového volania na hraničnom toku Moravy zohrávajú dôležitú úlohu viditeľné kilometrovníky a umožnenie bezproblémového príjazdu zásahových vozidiel. V rámci diskusie bolo upozornené na dodržanie a zohľadnenie všetkých legislatívnych nariadení a zákonov tak na slovenskej, ako aj rakúskej strane, nakoľko rieka Morava a jej prihraničné oblasti takmer celé spadajú pod Ramsarskú chránenú oblasť.


         Trnavský samosprávny kraj ako partner projektu ConnReg SK-AT má záujem na podpore vyvíjanej cezhraničnej slovensko-rakúskej spolupráce v oblasti turizmu a aktivít súvisiacich s ich rozvojom.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW