Kick off stretnutie projektu ConnReg SK-AT

Publikované: 17.01.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

V historickom objekte Synagógy – Centre súčasného umenia v Trnave sa 17. januára 2018 stretli partneri projektu a pozvaní hostia na úvodnom stretnutí projektu ConnReg SK-AT.

Stretnutie otvorila Ida Antipovová, riaditeľka Odboru stratégie a programovania Úradu TTSK, následne prítomných privítal v objekte Peter Boledovič, zamestnanec Galérie Jána Koniarka v Trnave, ktorý poskytol zaujímavé informácie o histórii a súčasnosti Synagógy – Centre súčasného umenia. Partneri projektu predstavili projekt ConnReg SK-AT, Elena Horanová, Alena Hosch a Dietmar Baurecht so zameraním na podporné služby pre malé iniciatívy. O aktuálnom stave v Programe spolupráce Interreg V-A SK-AT informovala Andrea Koláriková. Erik Heidema, ako 1 zo spracovateľov dokumentov, vypracovaných v projekte RECOM SK-AT, vo svojom príspevku zhodnotil výstupy Komparatívnej analýzy, Akčného plánu tvorby a využívania potenciálu krajiny pre rozvoj regiónov a poukázal na potenciál a možnosti cezhraničnej spolupráce. Annemarie Trojer z Dolného Rakúska predstavila projekt ConnReg AT-HU, ktorý realizuje NÖ.Regional.GmbH v spolupráci s maďarskými partnermi. Spestrením boli ukážky z aktivít, ktoré sa doposiaľ zrealizovali.

Popoludňajšia časť sa niesla v znamení diskusie za okrúhlym stolom k aktivite „Malé regionálne, lokálne siete a iniciatívy", ktorá ponúka obciam, mestám a mikroregiónom možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu malých cezhraničných slovensko-rakúskych aktivít.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW