Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Publikované: 27.04.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Zostatok disponibilnej alokácie ku dňu 17.04.2020 na výzvu predstavuje 26 538 765 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 17 019 071 Eur a územie MFO 9 519 694 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov nájdete na nižšie uvedenej stránke:
https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnej-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam/1124-67-1124-15390/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW