Revitalizácia vnútrobloku v Senici

Publikované: 22.02.2019/ Aktualizované: 08.04.2022

V priebehu mesiaca august 2019 bola v najstaršom vnútrobloku sídliska Sotina v Senici ukončená realizácia projektu s názvom „Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica“.

Investícia vo výške oprávnených výdavkov 688 957,37 Eur bola využitá na revitalizáciu dvoch vnútroblokov na ulici Samuela Jurkoviča a boli ňou zrekonštruované a obnovené chodníky, detské ihriská, zmodernizované športoviská a osadený nový mestský mobiliár (parkové lavičky, okrúhle kresielka a okrúhle stolíky, odpadkové koše). Projekt v plnej miere rešpektoval existujúce stromy a v rámci zazelenania boli plochy doplnené zaujímavou výsadbou ďalších listnatých a ihličnatých drevín. Taktiež boli obnovené trávnaté porasty, a tak mesto Senica výrazne prispelo k posilneniu krajinnoekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí a k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Počas horúcich dní sa v rámci vnútroblokov znížia výpary, hladina hluku, hladina prašnosti i veterného zaťaženia a naopak, zvýši sa vlhkosť vzduchu a pribudne príjemný osviežujúci tieň pre približne 1300 obyvateľov, ktorí žijú v bytových domoch vôkol.

Pre najmenších „domácich“ boli zrekonštruované dve detské ihriská s húpačkami, nápaditými hracími zostavami rozdelenými podľa rôznych vekových kategórií a pieskoviská. Pre mládež a dospelých boli obnovené multifunkčné ihriská, boli osadené futbalové brány, basketbalové koše a iné originálne doplnky, na ihriskách bolo doplnené čiarovanie pre nadšencov tenisu, volejbalu, nohejbalu, ba i hráčov šachu a hry „človeče, nehnevaj sa“. Z praktického drevoplastu bolo do priestoru umiestnené sedenie pre športuchtivých i fanúšikov.

Z prostriedkov Európskej únie (prostredníctvom Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program) bol prijímateľovi – mestu Senica poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 654 509,50 Eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW