Rozšírenie Materskej školy v Dechticiach

Publikované: 07.10.2019/ Aktualizované: 08.04.2022

Stavebné práce na novej materskej škole boli ukončené. Hluk vŕtačiek utíchol. Nové a zrekonštruované priestory sa dočkali kriku a šantenia nadšených škôlkarov.

Počas ôsmych mesiacov usilovných prác bol vďaka prostriedkom z eurofondov (Integrovaného regionálneho operačného programu) zrealizovaný projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Dechtice“. V budove existujúcej materskej školy došlo k rekonštrukcii elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, vody a kanalizácie, výmene podláh a vykurovacích telies, k výmene okien, zatepleniu fasády, k nákupu materiálno-technického vybavenia (napr. vybavenie kuchyne) a tiež bola vykonaná dostavba priestorov materskej školy za účelom navýšenia kapacitných priestorov na realizáciu predprimárneho vzdelávania detí v obci Dechtice. Kapacita sa rozširuje o 20 miest, a tak je škôlka schopná poskytovať celodennú výchovu a vzdelávanie celkovo pre 68 detí. Z hľadiska ľahšieho prístupu pre mamičky s kočíkmi a hendikepované osoby do budovy sa vytvorila cez existujúce schodisko rampa a následne i šikmá plošina.

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 241 300 Eur je Obec Dechtice. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali čiastku 254 000 Eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW