Rozvoj cezhraničných kooperácií medzi sociálnymi zariadeniami

Publikované: 08.06.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj ako hlavný prijímateľ projektu Connecting Regions SK-AT (akronym ConnReg SK-AT) zorganizoval dňa 8. júna Úvodné podujatie pracovného balíka 4 „Rozvoj cezhraničných kooperácií medzi sociálnymi zariadeniami" spojené s okrúhlym stolom. Podujatie sa konalo v objekte kaštieľa - Domova sociálnych služieb v Zavare, ktorý bol rakúskym partnerom a účastníkom podujatia predstavený ako ukážka dobrej praxe v rámci Trnavského samosprávneho kraja. V priestoroch kaštieľa sa medzi domácimi klientmi dobre cítili aj pozvaní rakúski klienti, ktorí navštívili Zavar v sprievode svojich opatrovateľov.

Cieľom podujatia bolo nadviazanie prvotných kontaktov medzi slovenskými a rakúskymi subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti a iniciovanie ich vzájomnej spolupráce. Podujatie moderovala projektová manažérka Úradu Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Andrea Koláriková, ktorá zároveň v rámci prezentácie predstavila možnosti spolupráce v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Účastníkov v priestoroch kaštieľa privítala doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., riaditeľka DSS Zavar a predstavila víziu a možností potenciálnej cezhraničnej projektovej spolupráce na tému Univerzita tretieho veku.
 

Účastníci podujatia mali možnosť získať aj zaujímavé a praktické informácie o preventívnych pohybových aktivitách seniorov, ktoré sú súčasťou projektu CAA (Centrum aktívneho starnutia) riešeného v slovensko-rakúskom pohraničí. Prezentáciu „Cezhraničná spolupráca pri zachovaní mobility a nezávislosti klientov DSS - preventívne pohybové aktivity" odprednášal Mgr. Ján Cvečka, PhD., riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara, FTVŠ UK. Preventívne pohybové aktivity sú tematicky zaujímavé aj pre klientov a pracovníkov domovov sociálnych služieb TTSK, nielen z pohľadu telesnej kondície klientov, ale aj z pohľadu psychohygieny zamestnancov, ktorí dennodenne opatrujú telesne i mentálne postihnutých klientov. 
 

Vstupy pre cezhraničnú slovensko-rakúsku spoluprácu v sociálnej oblasti ponúkli aj rakúski odborníci Erich Müllebner, Lebenshilfe Niederösterreich s prezentáciou „Práca s ľuďmi s hendikepom"  a Luise Kasess, Sozialzentrum SERVUS Würnitz s prezentáciou „Každodenná starostlivosť o seniorov". Na záver mali účastníci podujatia  možnosť neformálne diskutovať v priateľskej atmosfére Country hodov Zavar pričom rakúski účastníci vyjadrili záujem o zorganizovanie samostatného okrúhleho stola pre rozpracovanie vstupov z Úvodného podujatia.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW