Stanovisko MV SR k Usmerneniu č. 3 výzvy č.31 z OP KŽP

Publikované: 21.04.2020/ Aktualizované: 25.02.2022

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Usmernenie č.3 výzvy č.31 z OP KŽP bolo prezentované ako prvá výzva zameraná na boj s koronavírusom. Uvedená výzva bola aktualizovaná s cieľom podporiť intervenčné kapacity zasahujúce pri mimoriadnych udalostiach. Za mimoriadnu situáciu bola aktuálne označená situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Vzhľadom na obmedzený objem finančných prostriedkov v rámci predmetnej výzvy je záujem podporovať intervenčné kapacity subjektov zasahujúcich bezprostredne alebo v krátkom časovom horizonte a reagujúcich na aktuálne potreby pri riešení ochorenia COVID-19.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend