Tri novučké odborné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante

Publikované: 28.11.2018/ Aktualizované: 08.04.2022

Mesto Galanta predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Úsilie žiadateľa bolo odmenené a v priebehu novembra 2019 bol ukončený projekt s názvom „Moderná doba – Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským“.

Prostredníctvom finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol cez Integrovaný regionálny operačný program implementovaný uvedený projekt, predmetom ktorého boli zriadené: odborná jazyková učebňa, polytechnická učebňa, odborná učebňa IKT. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 45 037,52 Eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavovala čiastku 42 785,64 Eur.

Do učební pre základnú školu, ktorej kapacita je 330 žiakov, boli zakúpené napríklad interaktívne projektory, počítače, klientské stanice, moderné softwéry, notebooky, multifunkčné tlačiarne, 3D tlačiarne, interiérové vybavenie, pracoviská žiakov  na obrábanie kovov a dreva, pracoviská na vŕtanie, pílenie a brúsenie a mnohé iné didaktické pomôcky.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend