Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Publikované: 29.06.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Cieľom tohto usmernenia bola úprava termínu uzavretia 3. hodnotiaceho kola, ktoré sa stanovuje a posúva na 31.07.2020, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Viac informácií nájdete na stánke:
https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/12928/?fbclid=IwAR2fJiTChIneVWMf2sVpzU6KtICreYkh8Z83FP_CVZIJYqbpZLieZsWKZbQ

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend