Vyhlásená výzva na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Publikované: 05.08.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59

Oprávnení žiadatelia môži získať nenávratný finančný príspevok na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a prvkov upokojovania dopravy, ako aj na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

Kompletná výzva s prílohami je dostupná na stránke:
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW