Vyhlásenie 62. výzvy z OP KŽP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Publikované: 27.04.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 62. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav.

Podporené bude napríklad budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade, budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene, realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech, ako aj budovanie ďalších obdobných systémov.

Kompletná výzva s prílohami je dostupná na stránke:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/62-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine/
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW