Vyhlásenie 67. výzvy z OP KŽP zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Publikované: 20.05.2021/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67.

Cieľom aktivity v rámci predmetnej výzvy je zabezpečenie lepšej pripravenosti a schopnosti reagovať na vplyvy zmeny klímy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a predchádzať rizikám spojených s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako sú napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové dažde, vlny horúčav a pod.

V rámci výzvy je potrebné realizovať podaktivity:

  1. Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
  2. Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke:https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/67-vyzva-zamerana-na-podporu-budovania-environmentalnych-centier-za-ucelom-realizacie-informacnych-aktivit-v-oblasti-adaptacie-na-zmenu-klimy/?fbclid=IwAR2FuP-b4JTHH52Dzd639x9sDLLUKobSqEW_TR986ftdeyEvN0tPP1sIRGA

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW