Vyhlásenie výzvy „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“

Publikované: 01.07.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ s kódom OPII-2021/7/12-DOP .

Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a podnikateľov, t. j. aby projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby pre občana a podnikateľa.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend