Vyhlásenie výzvy zameranej na pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK

Publikované: 09.06.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1.

Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktoré mali alebo ešte stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 alebo OPLZ-PO5-2018-1. Oprávnenými žiadateľmi sú zároveň len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať poskytovanie služieb MOPS na svojom území pre minimálny počet 80 príslušníkov MRK.

Zámerom poskytovania MOPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS najmä v rámci ochrany:

  • verejného poriadku,
  • súkromného a verejného majetku,
  • detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
  • životného prostredia,
  • plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=pokracovanie-poskytovania-miestnych-obcianskych-poriadkovych-sluzieb-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk-prostrednictvom-vyzvy-oplz-po8-2021-1

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW