Workshop s odbornou exkurziou „Príklady dobrej praxe v oblasti sociálnych služieb“

Publikované: 07.05.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Aktivita projektu ConnReg SK-AT sa uskutočnila dňa 07.05.2019 v Spolkovej krajine Burgenland a Dolné Rakúsko a bola obsahovo zameraná na prenos skúseností v oblasti priameho kontaktu s odkázanými klientmi, starostlivosť a sprevádzanie osôb s mentálnou poruchou a postihnutím.
Cieľovou skupinou boli pracovníci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zariadenia sociálnych služieb v Burgenlande a Dolnom Rakúsku. Prínosom pre Trnavský samosprávny kraj, ktorý plní rolu hlavného prijímateľa projektu ConnReg SK-AT bolo iniciovanie cezhraničných komunikačných štruktúr, sprostredkovanie know-how a príkladov dobrej praxe v sociálnej oblasti pre poskytovateľov sociálnych služieb. Pracovníkom zariadení sociálnych služieb bolo odprezentované poskytovanie sociálnych služieb v konkrétnom prostredí spojené s prednáškami a diskusiou, ktoré umožnili komparáciu sociálnej práce a štandardov kvality.


Na farme Green Care v Maria Anzbach, ktorá je denným stacionárom poskytujúcim terapiu a intervenciu pomocou manuálnych činností v pekárni a certifikovaných zvierat prebehla prednáška a diskusia so zameraním na konkrétne aspekty rozvoja nových metód a techník sociálnej práce, vďaka ktorým sa znižuje napr. množstvo liekov podávaných jednotlivým klientom. Klienti na farme pod dohľadom a vedením produkujú pekárenské výrobky, ktorých odberateľom je sociálne zariadenie Jugend am Werk, ako aj súkromný sektor na lokálnej úrovni.


V rámci exkurzie vo Wimpassing an der Leitha si účastníci mali možnosť prehliadnuť domov sociálnych služieb a denné centrum pre dospelých s mentálnym postihnutím Caritas Haus Vitus, ktoré je dimenzované pre približne 70 klientov, s ubytovacou kapacitou pre časť klientov. Zariadenie zahŕňa kreatívne dielne podporujúce tvorivosť klientov prostredníctvom výroby suvenírov pre majoritnú spoločnosť z papiera, látky a ďalších prírodných materiálov. Prehliadka bola spojená s pracovným stretnutím poskytovateľov sociálnych služieb a prednáškou „Plán do budúcnosti v oblasti ošetrovania v regióne Burgenland 2030“. Pracovníci zariadení sociálnych služieb TTSK a BSK sa zaujímali o výsledky prieskumu verejnej mienky a preferencií vo vzťahu k domácej a inštitucionalizovanej forme opatery pre odkázaných seniorov v Burgenlande. Väčšina respondentov prieskumu jednoznačne preferuje domácu starostlivosť, čo vytvára priestor pre implementáciu kombinácie umiestnenia v dennom stacionáre a domácej opatery, ako aj poskytovanie služby odvozu a dovozu seniorov do denných stacionárov. Spolková krajina Burgenland prispieva z verejných zdrojov na sociálne služby, zariadenia však nesmú byť ziskové.


Workshop s exkurziou ponúkol cieľovým skupinám vzájomné priblíženie, inšpirácie a vstupy pre profesionálnu prax v dôležitej a citlivo vnímanej oblasti poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľstvo prihraničných regiónov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW