Zmena č. 1 výzvy so zameraním na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK

Publikované: 22.05.2020 | Naposledy aktualizované 10.05.2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vydalo Zmenu č. 1 v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 so zameraním na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľom je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov na 21 600 000 EUR z EÚ zdrojov.

Viac informácií nájdete na stránke:
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram