Zmena č. 2 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

Publikované: 24.04.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

Cieľom Zmeny č. 2 k predmetnej výzve je úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ - PO6, konkrétne zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Kompletné znenie Zmeny č. 2 nájdete na nižšie uvedenom linku:
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW