Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 284 - Čáry

20.03.2021

Obec Čáry sa zapojila do výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci ktorej získala finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy obecného úradu.

Z energetického auditu vyplývala potreba zatepliť budovu a vymeniť strešnú krytinu aj okná. Okrem toho bolo nevyhnutné vymeniť ústredné vykurovanie. V obci sa rozhodli pre ekologické riešenie a inštalovali tepelné čerpadlo v kombinácií s fotovoltaickým zariadením.

Týmito opatreniami sa znížila spotreba energie na vykurovanie až o 85,50%.

Schválené oprávnené výdavky: 426 417,26 €

Harmonogram realizácie projektu: január 2017 – december 2017

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend