Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia obecného úradu - Dunajský Klátov

Obec Dolný Klátov realizoval v roku 2016 projekt z Operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu.

V roku 2016 sa začala realizácia projektu obnovy budovy obecného úradu v Dunajskom Klátove. Zámerom obce bolo znížiť energetickú náročnosť obecného úradu a prispieť tak k ekologickejšej prevádzke. V priebehu 5 mesiacov sa na budove úradu uskutočnili rekonštrukčné aktivity súvisiace s výmenou okien a dverí, strešnej krytiny a so zateplením budovy. Výsledným efektom bola úspora verejných prostriedkov súvisiacich s jej prevádzkou. Okrem toho sa skvalitnili a zlepšili podmienky pre verejnosť a zamestnanci sa môžu tešiť lepšiemu pracovnému prostrediu. Taktiež sa zvýšila  úžitková hodnota budovy  a obecný úrad pôsobí reprezentatívnejšie.

Schválené oprávnené výdavky: 166 030,91 €

Harmonogram realizácie projektu: marec 2016 – júl 2016
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW