Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi

Publikované: 06.07.2021 | Naposledy aktualizované 06.07.2021

Obec Lakšárska Nová Ves bola jedným z mnohých zriaďovateľov materských škôl, ktoré sa zapojili do výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Podarilo sa jej uspieť a získať finančné prostriedky na realizáciu činností potrebných na zlepšenie stavu budovy materskej školy.

Aktivity projektu spočívali v obnove obvodového plášťa, inštalácii nového zdroja vykurovania, zateplenia strechy a obnovy osvetľovacej sústavy prostredníctvom výmeny svetelných zdrojov. Uvedenými opatreniami sa budova dostala do požadovanej energetickej triedy A1.

Schválené oprávnené výdavky: 211 764,34 €

Harmonogram realizácie projektu: máj 2016 – apríl 2017

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram