Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi

Obec Lakšárska Nová Ves bola jedným z mnohých zriaďovateľov materských škôl, ktoré sa zapojili do výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Podarilo sa jej uspieť a získať finančné prostriedky na realizáciu činností potrebných na zlepšenie stavu budovy materskej školy.

Aktivity projektu spočívali v obnove obvodového plášťa, inštalácii nového zdroja vykurovania, zateplenia strechy a obnovy osvetľovacej sústavy prostredníctvom výmeny svetelných zdrojov. Uvedenými opatreniami sa budova dostala do požadovanej energetickej triedy A1.

Schválené oprávnené výdavky: 211 764,34 €

Harmonogram realizácie projektu: máj 2016 – apríl 2017

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW