Zavedenie inovatívnej výrobnej technológie v spoločnosti SEDOS, s.r.o.

Publikované: 21.03.2021 | Naposledy aktualizované 21.03.2021

Firma SEDOS s.r.o. úspešne zrealizovala projekt financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, ktorého cieľom bola zásadná inovácia výrobného procesu.

Firma SEDOS s.r.o. bola založená v roku 1992 ako rodinný podnik a zaoberá sa profesionálnymi úpravami osív a výrobou hnojív.

Firma úspešne zrealizovala projekt „Zavedenie inovatívnej výrobnej technológie v spoločnosti SEDOS, s.r.o.“, ktorého cieľom bola zásadná inovácia výrobného procesu vodorozpustnej fólie, ktorá je dôležitou surovinou pri výrobe výsevných pásikov - unikátneho produktu spoločnosti SEDOS. Vysoká inovatívnosť technológie bola potvrdená zástupcom Slovenskej technickej univerzity, ako aj absencia rovnakej alebo podobnej výrobnej technológie na celom Slovensku. Vo využívaní tejto technológie Slovenská republika významne zaostáva a preto bol projekt zaradený do kategórie Zníženia technologickej medzery SR. Projekt má priamu väzbu na perspektívnu oblasť špecializácie, ktorou je výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií vrátane smart fertilizations.

Miestom realizácie projektu je sídlo a zároveň výrobná prevádzka spoločnosti SEDOS v obci Krakovany a prijímateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky (NFP) vo výške 104 663,25 €.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend