Modernizácia budovy materskej školy v obci Kvetoslavov

06.01.2022

Obec Kvetoslavov sa v roku 2016 zapojila do výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia určenej na rekonštrukciu verejných budov, konkrétne budovy materskej školy, ktorá pozostávala z rekonštrukcie troch pavilónov.

Keďže budova škôlky v obci Kvetoslavov nespĺňala aktuálne požiadavky na stavby budov a vyžadovala si stavebné úpravy, obec sa rozhodla využiť príležitosť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo možné realizovať aktivity pozostávajúce zo zateplenia obvodových stien, strešného plášťa, kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov, z výmeny vykurovacej sústavy a osvetlenia. Uvedené stavebné úpravy mali za následok zníženie celkovej spotreby energie.

Schválené oprávnené výdavky: 447 592,33 €

Harmonogram realizácie projektu: august 2016 – apríl 2018

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend