Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Lúč na Ostrove

30.12.2021

V rokoch 2016 – 2017 sa podarilo úspešne realizovať projekt z Operačného programu Kvalita životného prostredia na obnovu budovy Materskej školy v Lúči na Ostrove.

Rekonštrukčné práce spočívali v zateplení obvodového plášťa, strešnej krytiny a výmeny okien, čo prispelo k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy materskej školy. Okrem toho sa obec rozhodla inštalovať nové vykurovacie telesá, čím došlo k odstráneniu najmä funkčných porúch, k zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy a k efektívnejšiemu využitiu zdroja tepla. Týmito opatreniami sa aj bez modernizácie osvetľovacej sústavy dosiahla úspora energie vo výške 76,7%.

Schválené oprávnené výdavky: 343 565,18 €

Harmonogram realizácie projektu: máj 2016 – apríl 2017

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend