Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany

Publikované: 15.11.2021 | Naposledy aktualizované 15.11.2021

V roku 2018 realizovalo mesto Piešťany projekt z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý bol zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Ružová.

Mesto Piešťany realizovalo v rámci predmetného projektu niekoľko opatrení, ktoré vyplynuli z energetického auditu s cieľom znížiť náklady na prevádzku budovy. Rekonštrukčnými prácami spočívajúcimi vo výmene okenných, dverných otvorov a zateplenia sa zabezpečila očakávaná úspora energie o 69,20%.

Schválené oprávnené výdavky: 423 968,05 €

Harmonogram realizácie projektu: marec 2018 – apríl 2019

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram