Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Borský Mikuláš

Obec Borský Mikuláš úspešne realizovala projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Borský Mikuláš bol jednou z úspešných obcí, ktoré v roku 2016 začali realizovať projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z operačného programu Kvalita životného prostredia. Obec nemala dostatok finančných prostriedkov a budova obecného úradu čakala na rekonštrukciu od roku 1974.

Vďaka získaným prostriedkom sa im podarilo zlepšiť tepelno-technické vlastností budovy a nahradiť staré vykurovacie zariadenia za energeticky úspornejšie, čím sa im podarilo získať požadovanú úroveň energetickej triedy A1. Na základe odporúčaní energetického audítora došlo k výmene okien a strechy, zatepleniu obvodového plášťa, rekonštrukcii vykurovacieho systému a vybudovaniu bezbariérového prístupu.

Zavedenými opatreniami prispeli aj k ochrane ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.

Schválené oprávnené výdavky: 271 371,77 €

Harmonogram realizácie projektu: jún 2016 – jún 2017

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW