Mediálna politika

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

Magazín SpoluTvorímeKrajFacebook TTSK

1.Úroveň objektivity a verejnoprávneho charakteru médií vydávaných alebo financovaných VÚC (Index Benefit):50-60 %
2.Úroveň kvality oficiálnej Facebookovej stránky VÚC (aktuálnosť, nezneužívanie profilu na propagáciu župana, informovanie o rozhodnutiach župy, interakcia s verejnosťou, kontaktné údaje):75%
3.Obdržal občan do týždňa odpoveď na otázku zaslanú cez oficiálnu Facebookovú stránku VÚC?áno
4.Je stránka VÚC prepojená so sociálnymi sieťami (FB, Instagram, Twitter, Youtube)?áno
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram