Etika a konflikt záujmov

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 15.04.2024

Etický kódex volených predstaviteľov TTSKKomisie TTSKMajetkové priznania predseduMajetkové priznania poslancov TTSKProtikorupčné konanieRegister darov

1. Má VÚC vytvorený etický kódex volených predstaviteľov samosprávy? Link
2. Má VÚC vytvorený etický kódex zamestnancov samosprávy? Link
3. Rieši zverejnený etický kódex zamestnancov samosprávneho kraja konflikt záujmov, dary a iné výhody, postup a sankcie v prípade porušenia noriem kódexu? Link
4. Má VÚC zverejnený etický kódex zamestnancov, ktorý platí aj pre zamestnancov organizácií VÚC (RO/PO, firmy a n.o. s väčšinovou účasťou)? -
5. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC pracovný poriadok zamestnancov samosprávneho kraja? Pracovný poriadok zamestnancov TTSK
6. Má VÚC na stránke zverejnenú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti? Link
7. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík nad rámec zákona (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov? Link
8. Koľko oznámení o nekalých praktikách vo VÚC a jej organizáciách riešili od januára 2020 do konca roka 2021, čoho sa týkali a ako boli vybavené? 0
12. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice zo zasadnutí komisie VÚC na ochranu verejného záujmu? Link
13. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania predsedu samosprávneho kraja za rok 2022? viď link
14. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania predsedu samosprávneho kraja za rok 2021? viď link
15. Obsahujú údaje o majetkových pomeroch predsedu samosprávneho kraja detailnejší popis položiek (napríklad podľa vzoru na volby.transparency.sk)? -
16. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávneho kraja za rok 2022? Link
17. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávneho kraja za rok 2021? Link
18. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu samosprávneho kraja za rok 2020? -
19. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu samosprávneho kraja za rok 2019? -
20. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov samosprávneho kraja za rok 2020? -
21. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov samosprávneho kraja za rok 2019? -
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW