Personálna politika

Publikované: 10.11.2022 | Naposledy aktualizované 19.03.2024
1.Realizuje Úrad VÚC od januára 2020 výberové konania vždy aj na miesta vedúcich odborov, oddelení a referentov?áno
2.Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich odborov od januára 2020 do konca roka 2021:viac ako 75%
3.Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich oddelení od januára 2020 do konca roka 2021:viac ako 75%
4.Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest referentov od januára 2020 do konca roka 2021:viac ako 75%
5.Používa Úrad VÚC pri výberových konaniach vždy aj písomné testy?-
6.Obsahujú oznámenia o výberových konaniach charakteristiku obsadzovaného miesta, kvalifikačné predpoklady a dátum uzávierky prihlášok?Link
7.Obsahujú oznámenia o výberových konaniach dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste?Link
8.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice z výberových konaní aspoň od januára 2020?Link
9.Obsahujú zápisnice z výberových konaní mená a priezviská členov komisie, ako i pozície, na základe ktorých boli do komisie menovaní?Mená a priezviská nezverejňujeme, ale ich anonymizujeme.
10.Obsahujú zápisnice z výberových konaní sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?Áno, link
11.Nachádza sa na internetovej stránke VÚC profesijný životopis župana obsahujúci tieto informácie: i. vzdelanie; ii. doterajšie zamestnania; iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizáciíLink
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW