Dotácie a granty

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácieZoznam pridelených a nepridelených dotáciíGrantyParticipatívny komunitný rozpočet

1.Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie?čiastočne podľa VZN 44/2018 a 45/2018, o ktorých sa rozhoduje na zastupiteľstve, ktoré je verejné a v rámci Participatívneho rozpočtu, kde je verejná prezentácia
2.Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?viď link
3.Má VÚC prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?-
4.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie?čiastočne
5.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie?-
6.Je na internetovej stránke VÚC v sekcii Dotácie zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie aspoň od roku 2020?viď link
7.Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana?-
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram