Sociálne zariadenia

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 05.03.2024

Zoznam a kontakty sociálnych zariadeníElektronické služby sociálnej pomociInformácie o počte žiadostí aj voľných miest pre sociálne zariadenia

1.Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva?Link
2.Je na stránke VÚC pre každé zariadenie sociálnych služieb v správe župy dostupný link na jeho webstránku a kontakt (telefón a e-mailová adresa)?Link
3.Je na stránke VÚC pre každé sociálne zariadenie zriadené VÚC dostupná informácia o počte žiadostí o miesto?Link
4.Je na stránke VÚC pre každé sociálne zariadenie zriadené VÚC dostupná informácia o počte voľných miest?Áno, na stránke každého zariadenia
5.Sú na stránke VÚC zverejnené poradovníky žiadateľov o umiestnenie v župných zariadeniach sociálnych služieb?Áno, na stránke každého zariadenia
6.Poskytuje VÚC cez prelinky alebo priamo na svojej internetovej stránke možnosť požiadať o pridelenie miest v jej zariadeniach sociálnych služieb (vrátane zaslania príslušnej dokumentácie) online?Link
7.Sú na stránke VÚC zverejnené alebo prelinkované informácie o možnostiach a pravidlách získania miest v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj?Link
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW