Dopravná politika

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 13.06.2023

Žiadosť o udelenie dopravnej licencieZoznam udelených dopravných licenciíOznamy o začatí správneho konania dopravných licenciíOznamy o zmenách cestovných poriadkovSúhrnné správy o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

1.Je na oficiálnej stránke samosprávy zverejnený dokument/informácia o postupe pri žiadaní o udelenie dopravnej licencie?Link
2.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené oznámenia o začatí, resp. vyhodnotení správneho konania vo veci udelenia/zmeny/odňatia dopravnej licencie?Link
3.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený zoznam udelených dopravných licencií?Link 
4.Sú na oficiálnej stránke samosprávy zverejnené oznámenia o zmene cestovných poriadkov?Link
5.Bol aktuálny poskytovateľ prímestskej autobusovej dopravy vyberaný vo verejnej súťaži alebo prebieha aktuálne proces takejto súťaže?región Trnava  - aktuálny poskytovateľ - priame rokovacie konanie
Link

regióny Záhorie a Dunajská Streda – vydané Rozhodnutie v zmysle §21a) zákona č. 56/2012 o cestnej doprave
Link
Link
6.Disponuje úrad VÚC informáciou koľko kusov vozidiel zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu?


347
7Zverejňuje VÚC zoznam ním spravovaných ciest a cestných mostov a plán ich opráv na aktuálny rok? (1 b.)Link Link, Link
8Zverejňuje VÚC zoznam ním spravovaných cyklotrás a plán ich výstavby a opráv na aktuálny rok? (1 b.)Link
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW