Podniky a investície VÚC

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 05.03.2024

Kontaktné informácie na OvZP

1.Sú na stránke VÚC (alebo na prelinkovaných stránkach samotných firiem) zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávneho kraja?Link
2.Sú vlastné internetové stránky firiem väčšinovo vlastnených VÚC prepojené s webstránkou samosprávneho kraja resp. majú tieto obchodné spoločnosti vlastnú podstránku v rámci webstránky VÚC?Link
3.Sú vlastné internetové stránky rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií podriadených VÚC prepojené so stránkou VÚC, prípadne majú na nej vlastnú podstránku?Link
4.Nachádzajú sa výročné správy rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na samostatnej podstránke na webovom sídle VÚC?Link
5.Poskytol VÚC mená všetkých obchodných spoločností s majetkovou účasťou samosprávneho kraja?áno
6.Poskytol VÚC informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávneho kraja?áno
7.Sú na stránke VÚC (alebo na prelinkovaných stránkach samotných firiem) zverejnené profesijné životopisy manažérov obchodných spoločností založených samosprávnym krajom obsahujúce tieto informácie: i. vzdelanie, ii. doterajšie zamestnania, iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizáciíLink
8.Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev obchodných spoločností založených samosprávnym krajom aj poslanci VÚC?-
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW