Podniky a investície VÚC

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

Kontaktné informácie na OvZP

1.Sú na stránke VÚC (alebo na prelinkovaných stránkach samotných firiem) zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávneho kraja?Link
2.Sú vlastné internetové stránky firiem väčšinovo vlastnených VÚC prepojené s webstránkou samosprávneho kraja resp. majú tieto obchodné spoločnosti vlastnú podstránku v rámci webstránky VÚC?viď link
3.Sú vlastné internetové stránky rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií podriadených VÚC prepojené so stránkou VÚC, prípadne majú na nej vlastnú podstránku?viď link
4.Nachádzajú sa výročné správy rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na samostatnej podstránke na webovom sídle VÚC?viď link
5.Poskytol VÚC mená všetkých obchodných spoločností s majetkovou účasťou samosprávneho kraja?áno
6.Poskytol VÚC informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávneho kraja?áno
7.Sú na stránke VÚC (alebo na prelinkovaných stránkach samotných firiem) zverejnené profesijné životopisy manažérov obchodných spoločností založených samosprávnym krajom obsahujúce tieto informácie: i. vzdelanie, ii. doterajšie zamestnania, iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií-
8.Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev obchodných spoločností založených samosprávnym krajom aj poslanci VÚC?áno
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram