Účasť verejnosti na rozhodovaní

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 23.11.2022

Zasadnutia zastupiteľstvaPrístup k informáciámVybavovanie infožiadostí a najčastejšie požadovaných informáciíElektronické službyŠtatút TTSK

1.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC informácie ako pripomienkovať návrhy VZN?Link
2.Je na stránke VÚC možné sledovať legislatívny proces k schvaľovaným nariadeniam vrátane pripomienok občanov?Link
3.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené video záznamy alebo zvukové záznamy z rokovania zastupiteľstva?viď link
4.Dá sa zasadnutie zastupiteľstva sledovať cez online vysielanie?viď link viď link
5.Má samospráva prijatý dokument, ktorý umožňuje prístup verejnosti na zasadnutia komisií bez nutnosti predchádzajúceho schvaľovania ich členmi?viď link
6.Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné)viď rokovací poriadok
7.Ponúka VÚC na internete nástroj na verejné sledovanie odpovedí na zaslané sťažnosti/pripomienky občanov?
Link
8.Má samospráva prijatý dokument upresňujúci podrobnosti o konaní referenda?viď link
9.Využíva VÚC nástroje participatívneho rozpočtovania a informuje o nich na internetovej stránke?Link
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram