Účasť verejnosti na rozhodovaní

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 19.04.2024

Zasadnutia zastupiteľstvaPrístup k informáciámVybavovanie infožiadostí a najčastejšie požadovaných informáciíElektronické službyŠtatút TTSK

1. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC informácie ako pripomienkovať návrhy VZN? Link
2. Je na stránke VÚC možné sledovať legislatívny proces k schvaľovaným nariadeniam vrátane pripomienok občanov?

Legislatívny proces (Opendata)

Legislatívny proces (Arcgis)

3. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené video záznamy alebo zvukové záznamy z rokovania zastupiteľstva? Link
4. Dá sa zasadnutie zastupiteľstva sledovať cez online vysielanie? Link Link
5. Má samospráva prijatý dokument, ktorý umožňuje prístup verejnosti na zasadnutia komisií bez nutnosti predchádzajúceho schvaľovania ich členmi? Link
6. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné) Rokovací poriadok zastupiteľstva TTSK
Zasadnutie zastupiteľstva TTSK je vždy verejné, na webstránke TTSK je dostupné tlačivo "Udelenie slova verejnosti". Podľa čl.7, ods.20 Rokovacieho poriadku zastupiteľstva TTSK, udelenie slova musí schváliť zastupiteľstvo TTSK. V súčasnom volebnom období sa nikdy nestalo, že by záujemcovi nebolo umožnené vystúpiť.
7. Ponúka VÚC na internete nástroj na verejné sledovanie odpovedí na zaslané sťažnosti/pripomienky občanov?
Link a Link
8. Má samospráva prijatý dokument upresňujúci podrobnosti o konaní referenda? Link
9. Využíva VÚC nástroje participatívneho rozpočtovania a informuje o nich na internetovej stránke? Link
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW