Prístup k informáciam

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 23.11.2022
1.
Sú na oficiálnej stránke VÚC zverejnené mená a kontakty na poslancov podľa príslušnosti k volebnému obvodu?
Link
2.Je na oficiálnej stránke VÚC uvedená politická príslušnosť poslancov?Link
3.Sú na oficiálnej stránke VÚC uvedené mená a kontakty na zamestnancov Úradu VÚC?Link
4.Zverejňuje VÚC prehľadne harmonogram rokovaní župného zastupiteľstva?Link
5.Sú oznámenia o rokovaniach zastupiteľstva zverejnené aspoň 7 dní vopred na oficiálnej internetovej stránke VÚC mimo VZN so schváleným harmonogramom rokovaní?Link
6.Sú materiály na rokovanie zastupiteľstva zverejnené na internetovej stránke VÚC minimálne 3 dni pred rokovaním?Link
7.Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva?
Zápisnice sú súčasťou jednotlivých zasadnutí vrátane všetkých ostatných príslušných informácii. (napr. Zasadnutie XXVIII., staršie v rámci materiálov)
Link
8.Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z rokovaní komisií zastupiteľstva?Link
9.Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva?Link
10.Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc z rokovaní komisií zastupiteľstva?Link
11.Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa?Link
12.Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom?Link
13.Je na oficiálnej internetovej stránke výročná správa VÚC?Link
14.Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na všetky rokovania zastupiteľstva?Link
15.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený funkčný kontakt na posielanie žiadostí podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám?Link
16.Odpovedal VÚC na žiadosti o informácie v zákonnej forme a lehote?-
17.
Odpovedala organizácia VÚC na žiadosť o informácie v zákonnej forme a lehote? (mystery č.2 - Krajská organizácia cestovného ruchu založená VÚC)
-
18.
Poskytol VÚC informáciu o databázach vo formáte otvorených dát, ktoré poskytuje na verejné využitie?
Link
19.Poskytol VÚC informácie o obmedzeniach účasti verejnosti na rokovaniach orgánov VÚC v súvislosti s pandémiou COVID-19?-
20.Poskytol VÚC informácie o komunikácii na sociálnych sieťach a súvisiacich nákladoch?-
21.Poskytla Krajská organizácia cestovného ruchu založená VÚC informácie o ročných výdavkoch na marketing?-
22.Poskytla Krajská organizácia cestovného ruchu založená VÚC informácie o zahraničných cestách jej predstaviteľov?-
23.Existuje na hlavnej stránke VÚC možnosť dať si zasielať novinky a informácie od samosprávneho kraja mailom alebo pomocou RSS?link
24.Úroveň kvality užívateľskej prístupnosti oficiálnej stránky VÚC (jazykové mutácie, indexovateľnosť vyhľadávačom, odozva, funkčný vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť):-
25.Sú na stránke VÚC prehľadne uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra?viď link viď link
26.Nachádza sa na internetovej stránke VÚC zverejnený územný plán?viď link
27.Obdržal občan z oficiálneho e-mailu župana odpoveď na zaslanú otázku?-
28.Zverejňuje VÚC na internetovej stránke pracovný program župana?viď link
29.Poskytol VÚC telefonickú informáciu v angličtine o očkovaní proti COVID19 pre cudzincov žijúcich na Slovensku?-
30.Zverejňuje VÚC ním vydávané elektronické dokumenty aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CÚET) na www.slovensko.sk?áno, viď link
31.Zverejňuje VÚC na internetovej stránke odpovede na časté otázky občanov?viď link
32.Zverejňuje VÚC prehľadne na internetovej stránke aktuálnu výšku príjmov župana a odmien pre jednotlivých poslancov samosprávneho kraja? (v často kladených otázkach)viď link, otázka č. 11
33.Úroveň zverejňovania datasetov ako otvorených dát (portál otvorených dát, OpenAPI, georeferenčné údaje, vizualizácie, rozsah datasetov, datasety s vysokou pridanou hodnotou):-

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram