Prístup k informáciam

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 21.03.2024
1.
Sú na oficiálnej stránke VÚC zverejnené mená a kontakty na poslancov podľa príslušnosti k volebnému obvodu?
Link
2.Je na oficiálnej stránke VÚC uvedená politická príslušnosť poslancov?Link
3.Sú na oficiálnej stránke VÚC uvedené mená a kontakty na zamestnancov Úradu VÚC?Link
4.Zverejňuje VÚC prehľadne harmonogram rokovaní župného zastupiteľstva?Link
5.Sú oznámenia o rokovaniach zastupiteľstva zverejnené aspoň 7 dní vopred na oficiálnej internetovej stránke VÚC mimo VZN so schváleným harmonogramom rokovaní?Link
6.Sú materiály na rokovanie zastupiteľstva zverejnené na internetovej stránke VÚC minimálne 3 dni pred rokovaním?Link
7.Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva?
Zápisnice sú súčasťou jednotlivých zasadnutí vrátane všetkých ostatných príslušných informácii. (napr. Zasadnutie XXVIII., staršie v rámci materiálov)
Link
8.Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z rokovaní komisií zastupiteľstva?Link
9.Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva?Link
10.Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc z rokovaní komisií zastupiteľstva?Link
11.Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa?Link
12.Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom?Link
13.Je na oficiálnej internetovej stránke výročná správa VÚC za posledné 3 roky?Link
14.Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na všetky rokovania zastupiteľstva?Link
15.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený funkčný kontakt na posielanie žiadostí podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám?Link
18.
Poskytol VÚC informáciu o databázach vo formáte otvorených dát, ktoré poskytuje na verejné využitie?
Link
23.Existuje na hlavnej stránke VÚC možnosť dať si zasielať novinky a informácie od samosprávneho kraja mailom alebo pomocou RSS?Link
25.Sú na stránke VÚC prehľadne uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra?Link Link
26.Nachádza sa na internetovej stránke VÚC zverejnený územný plán?Link
28.Zverejňuje VÚC na internetovej stránke pracovný program župana?Link
30.Zverejňuje VÚC ním vydávané elektronické dokumenty aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CÚET) na www.slovensko.sk?áno, Link
31.Zverejňuje VÚC na internetovej stránke odpovede na časté otázky občanov?Link (Všeobecné), Link (Duálne vzdelávanie)
32.Zverejňuje VÚC prehľadne na internetovej stránke aktuálnu výšku príjmov župana a odmien pre jednotlivých poslancov samosprávneho kraja? (v často kladených otázkach)Link, otázka č. 11
33. Úroveň zverejňovania datasetov ako otvorených dát (portál otvorených dát, OpenAPI, georeferenčné údaje, vizualizácie, rozsah datasetov, datasety s vysokou pridanou hodnotou):Link

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW