Personálna politika

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 18.03.2022

Výberové konania

1. Realizuje Úrad VÚC od 1.1.2014 výberové konania vždy aj na miesta referentov? Link
2. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach charakteristiku obsadzovaného miesta, kvalifikačné predpoklady a dátum uzávierky prihlášok? Link
3. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste? Link
4. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice z výberových konaní?
Pri jednotlivých výberových konaniach.
Neviem
5. Obsahujú zápisnice z výberových konaní mená a priezviská členov komisie, ako i pozície, na základe ktorých boli do komisie menovaní?
Pri jednotlivých výberových konaniach.
Neviem
6. Obsahujú zápisnice z výberových konaní sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?
Sumárne hodnotenie komisia odporúča len poradím na výber pred schválením ak je potenciálnych uchádzačov viac.
Neviem
7. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC profesijný životopis župana obsahujúci tieto informácie: i. vzdelanie; ii. doterajšie zamestnania; iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií Link - ten popis ale treba ešte upraviť
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW