Druhé riadne Zastupiteľstvo TTSK

Publikované: 05.02.2014/ Aktualizované: 21.02.2022

5. 2. 2014 - Druhé riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja malo na programe trinásť bodov. V úvode zložil sľub poslanec József Nagy pre volebný obvod 1 – Dunajská Streda, ktorý sa ustanovujúceho zasadnutia nemohol zúčastniť.

Za podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja boli zvolení  Augustín Hambálek, József Berényi a Zdenko Čambal. Nasledovalo zvolenie členov jednotlivých komisií a Rady TTSK, ktorú budú tvoriť poslanci Augustín Hambálek, Stanislav Chovanec, Bystrík Stanko, Zoltán Hájos, László Biró, József Berényi, Vladimír Butko, Peter Ottinger, Zdenko Čambal, Ľubomír Parízek a Árpád Érsek.

Poslanci odsúhlasili výšku odmien. mesačnú odmenu poslancom – členom Rady TTSK vo výške 580,- €, predsedom komisií Zastupiteľstva TTSK vo výške 580,- €,  podpredsedom komisií Zastupiteľstva TTSK vo výške 530,- €, poslancom Zastupiteľstva TTSK – ktorí sú členmi komisií Zastupiteľstva TTSK vo výške 480,- poslancom Zastupiteľstva TTSK, ktorí nevykonávajú funkcie vo výške 400,- €. Morálnu dilemu niektorých poslancov, ktorí nehlasovali za, vyriešil predseda TTSK ponukou odovzdať svoje odmeny Nadácii DAR Trnavského samosprávneho kraja.

Schválený bol návrh na Úpravu Zmluvy o partnerstve medzi Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!), Nemecko, ako vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií" (CEP-REC) v rámci Operačného programu Stredná Európa.

Poslanci zrušili uznesenia Zastupiteľstva  TTSK,  týkajúce sa neinvestičných projektov – rozvojových dokumentov regiónov a návrh na schválenie spolufinancovania projektov  TTSK, týkajúcich sa neinvestičných projektov – rozvojových dokumentov regiónov v rámci výzvy ROP.

Prešiel návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektov na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu pamäťových a fondových inštitúcií v rámci Regionálneho operačného programu, Posilnenie kultúrneho potenciálu. Postupne sa budú rekonštruovať a modernizovať budovy Západoslovenského múzea v Trnave,  výstavná sieň (robotníckeho domu) Vlastivedného múzea v Hlohovci, Synagóga - Centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave a  Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede. "Trnavský samosprávny kraj požiada o nenávratný finančný príspevok pre Západoslovenské múzeum aj synagógu. Dúfam, že budeme úspešní a tieto kultúrne ustanovizne dostanú to, čo si zaslúžia", povedal predseda TTSK Tibor Mikuš.

Schválený bol návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2014 a správa o činnosti hlavného kontrolóra TTSK. Za hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja  bola zvolená z trojice kandidátov Kvetoslava Tibenská. "Poznám pani Tibenskú už niekoľko rokov a myslím si, že je to osoba, ktorá sa teší všeobecnej vážnosti ako odborníčka, aj ako človek. Predpokladám, že bude odvádzať veľmi dobrú prácu v prospech Trnavského samosprávneho kraja," povedal Tibor Mikuš.

Na záver poslanci vystúpili s interpeláciami ohľadne pripravovanej rekonštrukcie Krajinského mosta.  "Rekonštrukcia Krajinského mosta v Piešťanoch je pripravovaná dôsledne, v dostatočnom časovom predstihu, boli diskutované akékoľvek súvisiace problémy so všetkými, s ktorými sa zo zákona diskutovať má", uviedol predda Tibor Mikuš. "My sa dlhodobo snažíme, aby bol Piešťanom dopriaty obchvat mesta, napojenie na diaľnicu a seriózny nový most, ktorý bude zodpovedať požiadavkám 21. storočia. To je však nad sily samosprávneho kraja. Náklady na takúto akciu by sa rovnali celoročnému rozpočtu kraja".

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW