Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022
Telefón
033/5511782
E-mail
kniznicatrnava@zupa-tt.sk
Lokalita
Rázusova 1, 918 20 Trnava

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom kraji. Od roku 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

Knižnica zabezpečuje základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond, ktorý obsahuje vyše dvestotisíc knižničných jednotiek. Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické služby v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre sedemdesiatdeväť obecných knižníc. Knižnica je zároveň poverená krajskou funkciou a poskytuje odborno-metodickú pomoc regionálnym knižniciam v Trnavskom kraji.

Organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, sprístupňuje regionálne, bibliografické a faktografické databázy, zostavuje súbežnú regionálnu bibliografiu. Knižnica má pobočku Tulipán a Prednádražie, detašovaným pracoviskom je Hudobné oddelenie v Dome hudby M. Schneidra-Trnavského.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW