Asistentka riaditeľa Kreatívneho centra

Publikované: 05.11.2021 | Naposledy aktualizované 02.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
I

né kritéria a požiadavky:
• prax v administratíve min.2 roky
• prax v kultúrnom priemysle výhodou
• anglický jazyk - min. B2
• práca s PC - znalosť MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• dobré komunikačné zručnosti
• samostatnosť, flexibilita, precíznosť, bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• asistencia riaditeľovi Kreatívneho centra a plnenie pokynov stanovených riaditeľom
• príprava podkladových materiálov
• zabezpečenie organizačno- technickej podpory
• komunikácia s tímom Kreatívneho centra
• administratívna výpomoc tímu Kreatívnemu centru
• spracovanie internej agendy Kreatívneho centra
• spracovanie zápisov z pracovných porád a stretnutí
• vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie
• zodpovednosť za chod kancelárie Kreatívneho centra

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: 06.02.2022
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/55 59 352
Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW